ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพสมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบ

Read more

ตารางสอน

ภาคการศึกษาที่ 1/2562       นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 3          นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 /2562 

Read more

จำนวนนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์   ปีการศึกษา 2562 รายชื่อนักศึกษา รหัส 62   (คลิก) รายชื่อนักศึกษา รหัส 61  (คลิก)  รายชื่อนักศึกษา รหัส 60  (คลิก) รายชื่อนักศึกษา รหัส 59  (คลิก)

Read more

ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2562

ภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาล ปีการศึกษา 2562 ภาระงานสอนอาจารย์พยาบาล ชั้นปีที่ 1 ภาระงานสอนอาจารย์พยาบาล ชั้นปีที่ 2 ภาระงานสอนอาจารย์พยาบาล ชั้นปีที่ 3 ภาระงานสอนอาจารย์พยาบาล ชั้นปีที่ 4 Attachments: Job-1-20.pdf [ ] 244 kB

Read more