พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา รุ่น 13

พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 13   คลิกประมวลภาพ

Read more

พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา

พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 13 ประมวนภาพทั้งหมด  

Read more

ฝ่ายบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562 – แผนปฏิบัติการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา (คลิก Plan-4-62) – แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2561 ( คลิก Plan-risk)

Read more