พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา รุ่น 13

พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 13   คลิกประมวลภาพ

Read more

 พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 16

 พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 คลิกประมวลภาพทั้งหมด

Read more

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 16

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ประมวภาพทั้งหมด  

Read more