ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบ 2 สาขาพยายาบาลศาสตร์

ประกาศวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ที่ 013 / 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน รอบที่ 2 โดยการรับตรง เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 ตามที่วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้จัดให้มีการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-31

Read more

ประกาศรายชื่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ

รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย   คลิกไฟล์ดาวน์โหลด20233241505816

Read more

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 15 ประมวลภาพทั้งหมด  

Read more