ยินดีต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 14 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต

ยินดีต้อนรับนักศึกษา รุ่นที่ 14 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต สู่การเตรียมความพร้อมในการสอบขึ้นทะเบียน ใบประกอบวิชาชีพพยาบาล

Read more

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 16

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16 ประมวภาพทั้งหมด  

Read more