พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 15 ประมวลภาพทั้งหมด  

Read more