พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 15

ประมวลภาพทั้งหมด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *