พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 15

ประมวลภาพทั้งหมด

 

One thought on “พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15

  • June 18, 2023 at 2:36 am
    Permalink

    พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15 เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญในวงการการศึกษาทางการพยาบาล นักเรียนที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสมจะได้รับการมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกลรุ่นที่ 15 เพื่อเป็นการยอมรับความพยาบาลที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยและสังคมที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *