ปฐมนิเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ ดอกปีบช่อที่ 18 และ 17

22 มิถุนายน 2566 13.30-15.30
ปฐมนิเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
ดอกปีบช่อที่ 18 และ 17