พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 17

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ภาพบรรยากาศ 📷
พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 17
ณ โรงแรมกรีน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท ขอนแก่น