พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา รุ่น 13

พิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพ มอบใบแสดงผลการศึกษา และพิธีอำลาสถาบัน ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 13   คลิกประมวลภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *