พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล รุ่นที่ 16

พิธีมอบหมวกพยาบาล เข็มชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 16

ประมวภาพทั้งหมด

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *