ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 รอบที่ 1

31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
ขึ้นทะเบียนนักศึกใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 18 รอบที่ 1
ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ วิทยากร วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *