23 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา

23 มีนาคม 2566
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา
ในพิธีติดแถบหมวกพยาบาลวิชาชีพและมอบใบแสดงผลการศึกษาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องกรีนบอลรูม โรงแรมกรีนโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *