ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ขอแสดงความยินดี ✨✨กับ อาจารย์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ได้รับมอบพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 📌

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *